– زردي چيست و راههاي درمان

۲۵۰۰.۰تومان

دسته:

توضیحات

– زردي چيست و راههاي درمان
زردي عارضه اي است که در آن پوست و سفيدي چشم به علت بيلي روبين زياد خون زرد مي شوند . بيلي روبين در کبد ايجاد مي شود و محصول تجزيه هموگلوبين ( مولکول حامل اکسيژن که در سلولهاي قرمز قرار دارد ) است . زردي دو علت اصلي دارد که عبارتند از : ايجاد بيش از حد بيلي روبين خون افزايش مي يابد . شايعترين علت ايجاد بيش از حد بيلي روبين تخريب غير طبيعي سلولهاي قرمز است که به کم خوني ناشي از هموليز ( تخريب سلولهاي خوني ) معروف است . علل شايع اختلال دفع بيلي روبين عبارتند از : بيماريهاي سلولي کبد مثل التهاب کبد ( هپاتيت ) و تشمع کبدي ( سيروز ) ، انسداد کيسه صفرا يا مجاري صفرا وي داخل کبدي منتهي به کيسه صفرا . اغلب علائم ديگري غير از تغيير رنگ پوست و چشم با زردي همراه نيست . اگر زردي شديد باشد ، مدفوع ممکن است کم رنگ و ادرار تيره شود ( به علت دفع صفرا از کليه ها ) ، و گاهي خارش عمومي بروز کند . درمان : زردي هميشه بايد توسط پزشک مورد بررسي قرار گيرد . او آزمايشهايي را براي کشف علت زمينه اي انجام خواهد داد .

زردي چيست و راههاي درمان دوشنبه، 2 آذر 1383
به گزارش شبکه خبری”ورلد نیوز”(world-news.org/persian ) زردي عارضه اي است که در آن پوست و سفيدي چشم به علت بيلي روبين زياد خون زرد مي شوند . بيلي روبين در کبد ايجاد مي شود و محصول تجزيه هموگلوبين ( مولکول حامل اکسيژن که در سلولهاي قرمز قرار دارد ) است . زردي دو علت اصلي دارد که عبارتند از : ايجاد بيش از حد بيلي روبين خون افزايش مي يابد .
شايعترين علت ايجاد بيش از حد بيلي روبين تخريب غير طبيعي سلولهاي قرمز است که به کم خوني ناشي از هموليز ( تخريب سلولهاي خوني ) معروف است . علل شايع اختلال دفع بيلي روبين عبارتند از : بيماريهاي سلولي کبد مثل التهاب کبد ( هپاتيت ) و تشمع کبدي ( سيروز ) ، انسداد کيسه صفرا يا مجاري صفرا وي داخل کبدي منتهي به کيسه صفرا .
اغلب علائم ديگري غير از تغيير رنگ پوست و چشم با زردي همراه نيست . اگر زردي شديد باشد ، مدفوع ممکن است کم رنگ و ادرار تيره شود ( به علت دفع صفرا از کليه ها ) ، و گاهي خارش عمومي بروز کند .
درمان : زردي هميشه بايد توسط پزشک مورد بررسي قرار گيرد . او آزمايشهايي را براي کشف علت زمينه اي انجام خواهد داد .
3- تغذيه ي كودكان در دوران بيماري ها
دكتر زهرا ذوعلم- متخصص كودكان و نوزادان
درادامه ي مبحث تغذيه دربيماري هاي مختلف نوزادان و كودكان، به تغذيه در موارد زردي نوزادان، شكاف لب و شكاف كام در شيرخواران مي پردازيم.
زردي نوزادان
زردي يكي از تظاهرات شايع كلينيكي است كه به طور تقريبي در اغلب نوزادان، در چند روز اول تولد اتفاق مي افتد. در اكثر موارد زردي نوزادان فيزيولوژيك (طبيعي) است ولي درمواردي دلايل مختلف پاتولوژيك ( غيرطبيعي ) عامل بروز زردي است.
بيش تر نوزاداني كه از شير مادر استفاده مي كنند زردي فيزيولوژيك درآن ها شدت يافته، يا اين كه زمان آن طولاني تر خواهد بود.
زردي فيزيولوژيك
اين نوع زردي به طور معمول در يك نوزاد رسيده از روز دوم تولد شروع شده در روز سوم به حداكثر رسيده (بيلي روبين 7-6 ميلي گرم در دسي ليتر) و از روز سوم ميزان بيلي روبين شروع به كاهش مي كند تا پايان هفته ي دوم كه به حد طبيعي بالغان يعني بيلي روبين حدود 1 ميلي گرم در دسي ليتر مي رسد.
در نوزادان نارس، زردي در روز پنجم تا هفتم به حداكثر ميزان خود يعني بيلي روبين حدود 12-10 ميلي گرم دردسي ليتر مي رسد ممكن است تا يك ماه و يا بيش تر طول بكشد.
زردي ناشي از شيرمادر
درنوزاداني كه از شير مادر تغذيه مي كنند زردي فيزيولوژيك تشديد مي شود يعني ميزان بروز زردي در آن ها بيش تر است. هم چنين ميزان بيلي روبين نيز در آن ها بالاتراست و كاهش آن نيز به آهستگي انجام مي شود يعني تا هفته ي سوم و در بعضي موارد تا ماه سوم ممكن است ادامه يابد.
زردي ناشي از شيرمادر به دو نوع زودرس و ديررس تقسيم مي شود.
نوع زود رس
زردي در سه روز اول تولد شروع مي شود. علت اين نوع زردي دريافت نكردن كافي شير مادر در روزهاي اول تولد است . حدود 12 درصد از بچه هايي كه با شيرمادر تغذيه مي شوند، دچار اين نوع زردي مي شوند. بنابراين مكونيوم كه محتوي بيلي روبين غيركونژوگه است در روده باقي مانده و جذب خون مي شود كه باعث افزايش بيلي روبين خون و بروز زردي در نوزاد مي شود. براي پيش گيري از اين مسئله شروع اولين تغذيه ي نوزاد در اولين فرصت بعد از تولد بسيار مهم است. هم چنين تكرار دفعات شيردهي تا جريان يافتن شير درپستان ها به خصوص در بچه هاي اول لازم است.
نوع ديررس
دراين نوع زردي از روز پنجم بعد از تولد، زردي به سرعت افزايش مي يابد و درپايان هفته ي دوم به حداكثر خود مي رسد. علت اين نوع زردي در‌ آخرين مطالعات اين است كه شير بعضي از مادران كه نوزادانشان دچار اين نوع زردي هستند نه تنها مانع جذب بيلي روبين از روده نمي شود( برخلاف شيرمادر طبيعي ) بلكه به افزايش باز جذب بيلي روبين از روده ها نيز كمك مي كند كه به علت وجود ميزان بالاي اسيدهاي چرب آزاد است.
به هرحال اين نوع زردي خوش خيم است و تاكنون موردي از ضايعه ي مغزي توسط اين نوع افزايش زردي خون در نوزادان گزارش نشده است. قطع شير دراين مورد با صلاحديد پزشك به مدت 24 تا 48 ساعت اثر تشخيصي و درماني دارد. در اين مدت كاهش قابل ملاحظه اي در ميزان بيلي روبين سرم ايجاد مي شود و بعد از اين مرحله مي توان تغذيه با شيرمادر را دوباره شروع كرد.
لازم به ذكر است كه دادن ترنجبين، خاكشير، كره و ساير موارد رايج به نوزادن نه تنها هيچ گونه اثر قطعي در كاهش بيلي روبين خون ندارد بلكه منجز به عوارض بي شمار بسياري مي شود. دراين موارد تغذيه ي خوب مادر و دريافت مايعات كافي توسط او حمايت عاطفي رواني مادر به خصوص توسط همسر با افزايش ميزان شير مادر و امكام شيردهي مكرر به كاهش بيلي روبين خون نوزاد و رفع زردي كمك شاياني مي كند. نكته مهم اين كه اكثر متخصصان قطع شير مادر را به صلاح نوزاد نمي دانند.
4- زردي نوزاد
يرقان دوره نوزادي يكي از مسائل شايع مي باشد كه درصد قابل توجهي از نوزادان به شكل هاي فيزيولوژيك و پاتولوژيك آن مبتلا مي شوند. يرقان فيزيولوژيك معمولا از پايان روز دوم زندگي شروع و در روزهاي چهارم و پنجم به حداكثر مقدار خود مي رسد و سپس به تدريج كاهش مي يابد.
بطور كلي ميزان بيلي روبين كمتر از 12 ميلي گرم درصد ميلي ليترخون در نوزادان با سن جنيني طبيعي و بيلي روبين كمتر از 14 ميلي گرم درصد ميلي ليتر خون در نوزادان نارس، يرقان فيزيولوژيك ناميده ميشود. در صورتي كه مقدار بيلي روبين از مقادير ياد شده براي نوزادان طبيعي و نارس تجاوز كند، يرقان پاتولوژيك محسوب مي شود. ضمن توجه به علائم باليني و آزمايشگاهي نوزادان مبتلا به يرقان، براي تشخيص علل و عوامل موثر بر آن، در صورت مشاهده هر يك از مواردزير، اتخاذ تصميم فوري ضروري مي باشد:
1) يرقاني كه در 24 ساعت اول زندگي شروع شود
2) افزايش بيلي روبين، از 5 ميلي گرم درصد ميلي ليتر در 24 ساعت تجاوز كند
3) بيلي روبين از 12 ميلي گرم در نوزادان طبيعي و 14 ميلي گرم در نوزادان نارس تجاوز كند
4) يرقان در نوزادان طبيعي، بيش از يك هفته و در نوزادان نارس بيشتراز دو هفته، به طول انجامد.
علل و عواملي كه به توليد بيش از حد معمول بيلي روبين در نوزادان منجر مي شوند
1) ناسازگاري گروههاي خوني مادر و جنين كه عمدتا شامل ناسازگاري Rh و ABO و گروههاي فرعي است
2) اختلالات ژنتيكي (اختلالات آنزيمي نظير اسفروسيتوز مادرزادي) وهموگلوبينوپاتي ها نظير آلفا و بتا تالاسمي و گالاكتوزمي
3) هموليز گلبول هاي قرمز خون مانند مصرف بيش از حد ويتامينK
4) هماتوم و خونريزيهاي داخلي
5) انسدادهاي مكانيكي منجربه اختلال در گردش كبدي ـ روده اي ترشحات صفراوي. در مواردي نيز عواملي نظير كم شدن جذب كبدي بيلي روبين، كمبود مادرزادي بعضي از آنزيم هاي ضروري، مصرف داروها، اختلال در انتقال بيلي روبين مستقيم از كبد، انسداد مجاري صفراوي، عفونت دوران جنيني نوزاد، عفونت هاي پس از تولد و بعضي ازبيماري هاي خاص ممكن است به زردي نوزاد منجر شود.

هدف از اشاره به عوامل متعدد ايجاد كننده زردي نوزادان، بيشتر جلب توجه دانشجويان به حساسيت مسئله است و اين حساسيت ها را مي توان به شرح زير خلاصه كرد

1) يرقان نوزاد در صورت عدم توجه و رسيدگي، ممكن است به عوارض و خطراتي مانند مرگ و عقب ماندگي ذهني و حركتي غيرقابل درمان منجر شود.
2) افتراق ميان يرقان فيزيولوژيك و پاتولوژيك هميشه به سادگي امكان پذير نيست.
3) لحظات و دقايق در تصميم گيري به منظور اقدام مناسب براي نوزاد مبتلا به يرقان پاتولوژيك، بسيار سرنوشت ساز هستند.
4) همه موارد يرقان هاي نوزادي را نمي توان با سازگاري Rh و گروه هاي خوني، توجيه كرد. يافتن علل و عوامل ديگر يرقان ها از اهميت برخوردار است.
5) در مواردي مي توان قبل از زايمان و بعد از زايمان با اقداماتي از پيدايش و افزايش پاتولوژيك بيلي روبين پيشگيري نمود.
معاينه و مراقبت از نوزاد تازه متولد شده
نوزاد بلافاصله پس از تولد بايد در اطاق زايمان و يا در مواردي در اتاق عمل، مورد معاينه قرار گيرد. تشخيص ناهنجاري هاي مادرزادي، آسيب هاي هنگام تولد و اختلالات و نارسائي هاي قلبي و تنفسي كه مانع از تطابق نوزاد با زندگي خارج رحمي مي گردند از اهداف مهم معاينه نوزاددر اين مرحله به شمار مي رود و پس از كسب اطمينان اوليه از در معرض خطر فوري نبودن نوزاد، معاينه كاملتر در اتاق نوزادان انجام ميگيرد. معاينه اوليه و معاينه در اتاق نوزادان بايد تحت پوشش منبع گرمايي انجام گيرد، آنچنانكه مانع كاهش درجه حرارت بدن نوزاد شود. كاهش درجه حرارت محيط و بدن نوزاد ممكن است سلامتي نوزاد را بطور جدي به خطر اندازد.
نوزاد در طي روزهاي اول پس از تولد بايد تحت مراقبت بوده وپيدايش هرگونه تغيير در وضعيت وي پيگيري شود. آموزش بهداشت براي تغذيه نوزاد از شير مادر، مراقبت از درجه حرارت منزل براي نگهداري نوزاد، توجه به پيدايش يرقان و پيگيري مراقبت هاي دوره اي، از برنامه هايي است كه قبل از ترخيص مادر و نوزاد بايد برنامه ريزي و اجرا شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “– زردي چيست و راههاي درمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *